Samenstelling

Het Stichts Mannenkoor is een zogenaamd ‘klassiek’ mannenkoor.

Gelukkig wil dat niet zeggen dat ons koor is opgebouwd uit leden uit de ‘klassieke oudheid’. Sterker: daar waar we onvermijdelijk eens in de zoveel tijd afscheid hebben en zullen moeten nemen van een zangvriend, mogen we ons gelukkig toch ook verheugen in de regelmatige toetreding van ‘jonge aanplant’.

Zo jong (en dynamisch) zelfs dat we onderling soms de verleiding niet kunnen weerstaan ze als ‘snotapen’ te betitelen. Maar laat dit verder maar onder ons blijven…

Hier wil ‘klassiek’ echter betekenen dat het koor is opgebouwd uit vier ‘stemmen’ te weten de eerste tenoren (in leeftijd variërend van 53 tot 88 jaar), de tweede tenoren’ (van 58 tot 85 jaar), de baritons (van 47 tot 90 jaar) en ‘at last, but certainly not at least’ de heren bassen (van 30 tot 85 jaar). (situatie per 3-5-2015)

De vier partijen zijn qua bezetting redelijk evenwichtig verdeeld, hetgeen absoluut ten goede komt aan de klanksymfonie en -verdeling.