Happy hour

Ook als het niet gesneeuwd heeft is er na afloop van iedere repetitie een uur (kort) gelegenheid om van een hapje en een drankje te genieten.

Dit uur wordt door een substantieel gedeelte van de leden benut om in praktijk te brengen dat we behalve een Stichts, ook een ‘Sociaal MannenKoor’ zijn.

Behoudens bij het wel en wee van je buurman, wordt stilgestaan bij en gesproken over alle zaken waar wij als koor kennis van (menen te) dragen. Van verkeerscontrole tot voetbalvandalisme, en van bananenrepubliek tot wereldpolitiek dus.

Geen verplichting, maar toch ook wel weer een ‘must do’. Dat kenschetst wellicht het best deze traditie van ons meer dan een halve eeuw bestaande koor.