SMK

Stichts Mannenkoor Driebergen

Het Stichts Mannenkoor is opgericht in 1953. De naam verwijst naar “Het Sticht”, zoals de huidige provincie Utrecht eeuwenlang werd genoemd.
Momenteel heeft het koor ongeveer 60 leden. De meeste leden zijn afkomstig uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug, maar enkelen ook uit Zeist, Houten, Nieuwegein, Wijk bij Duurstede en Amersfoort. Daarmee heeft het koor zich in de loop van jaren ontwikkeld tot een groot regionaal mannenkoor.
Het Stichts Mannenkoor beschikt over een uitgebreid repertoire. Dit varieert van klassieke werken en religieus repertoire tot oude en moderne volksliederen uit binnen- en buitenland. Ook zingt het koor stukken uit bekende musicals.

Het koor heeft inmiddels een grote naam gekregen in het verzorgen van speciale kerstconcerten met kerstliederen afkomstig uit Nederland maar ook uit vele andere landen.

Sinds oktober 2003 staat het koor onder leiding van Piet van der Sanden. Onder zijn leiding heeft het koor intensief gewerkt aan kwaliteitsverbetering en repertoireverbreding.

Het koor repeteert elke week op donderdagavond in De Bron, Damhertlaan 87, 3972 DC Driebergen. De repetities beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur.